Rólunk

Rólunk


Új nemzedék a politikábanIfjúsági társszervezet

 
A Fidesz - Magyar Polgári Párt ifjúsági társszervezeteként, egy új nemzedék képviseletében alakult meg a Fidelitas 1996-ban. A markánsan jobbközép irányultságú nemzedéki tömörülést már a rendszerváltás után eszmélő nemzeti szabadelvű, konzervatív és kereszténydemokrata gondolkodású diákok hozták létre.

A Fidelitas kezdetektől fogva sorai közé vár minden 14 és 35 év közötti fiatalt, aki felelősséget érez kisebb és nagyobb közösségeinkért, akinek fontos az őseinktől kapott kultúra megőrzése és továbbadása, környezetünk védelme, a keresztényi alapokon nyugvó szolidaritás eszméje, a tisztes versenyre épülő piacgazdaság gondolata, és az ezer éve európai, lélekben egységes magyar nemzet felvállalása.

A Fidelitas alapításától kezdve céltudatosan képviseli ezen értékeket, és úgy véli: a magyarság szellemi-erkölcsi megújulása, végsősoron gazdasági megerősödése és a negyven éves diktatúra utáni talpraállása nem képzelhető el a társadalmat összetartó közösségi háló újraszövése nélkül. Meggyőződésünk, hogy a szabad nemzetek körébe való végleges visszatérésünk nem cél, hanem eszköz: uniós csatlakozásunk egy felemelt fejű, gyarapodó, elesettjeit és szegényeit felkaroló, értékeire büszke és a világban eligazodni tudó nemzet esélyét teremti meg. Rajtunk, fiatalokon is áll, hogy élni tudunk-e a lehetőséggel.
 
 
Figyelmetekbe ajánljuk a Fidelitas 13. születésnapjára készült kisfilmet, amelyben a szervezet egykori és mai vezetői szólalnak meg:
 

Több száz csoport és tag 


A néhány tucat, hasonló gondolkodású fiatal által alapított Fidelitas mára már a legnagyobb jobbközép politikai ifjúsági szervezetté nőtte ki magát: több száz csoportjában tízezer fiatal tevékenykedik. A klasszikus politikai munka - szemináriumok, előadások, képzések, fórumok szervezése, kampányban való részvétel - mellett a Fidelitas otthont ad a legkülönfélébb szabadidős, kulturális, vagy éppen környezetvédő tevékenységeknek: helyi csoportjaink sportkupák, táborok, kirándulások, táncházak, megemlékezések, kulturális műsorok megvalósítása mellett tevékenyen részt vállalnak településük környezetének megóvásában.
 
Szakmai képzés 


Parlamenti képviselőnk és száznál több önkormányzati képviselőnk közül sokan végezték már el a Fidelitas Vezetőképző Tanfolyamát, amely több, mint 10 éve készíti fel tagjainkat a helyi vagy éppen országos közéletben való szereplésre.

A szakpolitikával való ismerkedésnek pedig a Fidelitas kabinetrendszere a terepe: az Országgyűlés bizottsági- és a Fidesz munkacsoport-struktúrájához illeszkedő szakmai körökben előadások, vitaestek, beszélgetések szervezésén, szakmai anyagok készítésén keresztül ismernek meg egy-egy területet a fiatalok.

Nemzetközi kapcsolatok

 

A Fidelitas az Európai Néppárt ifjúsági szervezetében, a YEPP-ben is tagsággal rendelkezik. Szervezetünk külügyi kabinetvezetője a YEPP-ben alelnökként dolgozik.  Emellett számos, Kárpát-medencei régióban működő szervezettel ápolunk partneri kapcsolatot.

Stratégiai partner 


A Fidelitas a megújuló, kibővülő Fidesz stratégiai partnere marad továbbra is: a szervezetet szerződéses viszony fűzi a párthoz, s így még hangsúlyosabban tudja megjeleníteni a diákok, a fiatalok érdekeit. Tovább szeretnénk erősíteni a 14-35 év közötti korosztály problémáinak képviseletét: meggyőződésünk, hogy igenis tudunk megfelelő válaszokat fogalmazni az információs társadalom, a lakáshitel-politika, az oktatás vagy éppen a családpolitika kérdéseire. Úgy véljük, hogy mi is hozzá tudunk járulni a változó, megerősödő polgári oldal sikereihez, ha következetesen képviseljük az új nemzedék érdekeit. Mindannyiunk esélye lehet egy változásában is ismerős polgári tömörülés, ahol a gazdák, a munkavállalók, a nyugdíjasok, pedagógusok, munkások mellett a fiatalok hangját is meghallják.
 Végül figyelmetekbe ajánljuk Orbán Viktor videóüzenetét, amely a Fidelitas legutóbbi kongresszusán hangzott el: