Hírek
Elsőként a Mlada Slovenia régi-új elnöke, Jernej Vrtovec szólalt fel, miután köszöntötte a nemzetközi vendégeket, megtisztelőnek nevezte, hogy jelenlétükkel emelik az esemény jelentőségét. Expozéjában kiemelte, hogy az aktuális szlovén belpolitikai helyzetben, amikor a korábbi miniszterelnök, Janez Jansa elveszítette az ellene kért bizalmatlansági indítványt korábbi korrupciós ügyei miatt, akkor kiemelten fontos, hogy a Mlada Slovenija átlátható, tisztességes és megnyerő politikát folytasson, megtartva az emberek bizalmát a jobboldalban. Kiemelte, hogy mindaddig, amíg korrupt és tisztességtelen politikusok is részt vehetnek az országos politikában, addig Szlovénia nehezen lesz képes kilábalni a politikai és gazdasági válságból. Olyan politikusi utánpótlásra van szükség, amely nem a saját, hanem az ország érdekeit tartja szem előtt, amely hathatósan képes képviselni az országot a külföldi partnerek előtt. Vrtovec kiemelte, hogy eddigi munkája során mindezek követésére koncentrált és jövőbeni munkája alkalmával is ezen elvek alapján fog eljárni. Bizodalmát fejezte ki aziránt, hogy a többi szlovén párt is osztja ezt a véleményét. 
 
 
A régi-új elnök szavait Ljudmilla Novak elnök asszony, az anyapárt NSI (Nova Slovenija) elnöke folytatta. Beszédében kifejtette, hogy a már korábban is említett korrupciós botrány és a gazdasági válságra adott elégtelen válaszok miatt, a korábbi kormány igen súlyos válságba került. Ennek megoldásaként egy jobbára szakértőkből álló kormány jött létre, amelynek vezetésére Alenka Bratuseket kérte fel a szlovén államfő. Az új miniszterelnöknek két hete van arra, hogy kormányát megalakítsa és megkezdje a problémák felszámolását. Novak Elnök Asszony hangsúlyozta, hogy teljesen egyetért Vrtovec, a Mlada Slovenija elnökének azon gondolataival, miszerint a jelenleg súlyos károkat okozó korrupciót fel kell számolni azokat a forrásokat, amelyeken keresztül a legfelsőbb szinteken lévő szlovén politikusok is érintettek lehetnek ilyen ügyekben. Ehhez nagyon fontos, hogy a szlovén polgárok gondolkodását is átformálják, európaizálják és kiöljék belőle a szocializmus utolsó káros szokását, a korrupció intézményét. Ebben a hatalmas munkában kiemelt szerepe van azoknak a fiataloknak, akik erőt és elköteleződést éreznek hazájuk jobbá tétele iránt. Egy országot csak a politikán keresztül lehet irányítani, azonban azt lehet tisztességesen és átláthatóan csinálni. Egy ország gazdasági és politikai problémáit nem oldhatják meg azok, akik azokat okozták.
 
 
A kongresszus alatt a magyar delegációnak, a többi nemzetközi vendéggel közösen lehetősége nyílt személyes beszélgetésre Matej Toninnal, az NSI frakcióvezetőjével. Szó volt többek között a szomszédos Horvátország csatlakozásáról, amelyet Tonin üdvözlendőnek tartott és kiemelte, ugyan vannak egymással vitás kérdéseik, azonban Horvátország európai integrációját kiemelten fontosnak tartja az NSI. Kérdésre válaszolva továbbá azt is elmondta, hogy a többi balkáni ország esetében nem látja ilyen pozitívan az európai integrációt, hiszen ha egy ország nincs teljesen felkészülve a csatlakozással járó jogokra és kötelezettségekre, az többet árthat, mint használhat. Továbbá aggodalmának adott hangot az elmúlt hetek korrupciós botránya kapcsán, melynek kapcsán elmondta, az NSI teljes frakciója azon dolgozik, hogy hatásos és tartós megoldást találjanak a felmerült problémára és annak negatív hatásaira.
 
 
A MSi kongresszus keretében rövid városnézésre is sor került, amelynek keretében a delegáció meglátogatta a híres Bled-i ezer éves várat, valamint a város mellett fekvő tavat, rajta egy több száz éves templommal, amely nemzetközileg is híres műemlék. Az esemény keretében a magyar delegációnak lehetősége nyílt hosszas eszmecserékre a vendéglátókkal, illetve a többi nemzetközi vendéggel, akik többek között Ausztriából, Hollandiából, Belgiumból és Írországból érkeztek. A házigazdák a külföldi szervezetek képviselőit felkérték egy-egy köszöntő megtartására, aminek Fidelitas-részről Rónaszéki Nóra tett eleget. Alelnökünk beszédében kifejtette, hogy jó érzés egy olyan országba jönni, amely nemcsak szomszédja Magyarországnak, de az európai valamint az észak-atlanti integrációban egyik legfontosabb partnere is. A Fidelitas és a Mlada Slovenija kapcsolatáról ugyanez mondható el, hiszen a szoros együttműködés jellemez minket az Európai Néppárt ifjúsági szervezetében, a YEPP-ben, tavaly pedig egy közös március 15-i megemlékezésre is sor került a Budapesti Fidelitas egyik utazása alkalmával a ljubljanai várban, Batthyány Lajos emléktáblájánál, hangsúlyozta Rónaszéki Nóra. Számunkra fontos még kiemelni, hogy a Mlada Slovenija két alelnöki posztjának egyikére a szervezet korábbi külügyi titkára, a Fidelitassal is kiváló kapcsolatokat ápoló Federico Potočnik került. A kétnapos kongresszus egyébként végig jó hangulatban telt, a delegáció számos új kapcsolattal, barátsággal és információval tért haza.   
 
Szollár Péter
Fidelitas Külügyi Kabinet

fidelitas.hu