Hírek
Ary Tamás kabinetvezető beszédében elmondta, hogy a társadalmi fenntarthatósági kérdések fontos területe a népi, illetve a nemzeti eredet és identitás tudata, hagyományaink ápolása és életben tartása. Tájékoztatta a jelenlévőket az I. Őstörténeti Est eredményeiről.

Az est moderátora Odor Máté, a kabinet Magyar Őstörténeti Munkacsoportjának vezetője volt.


Obrusánszky Borbála orientalista történész, őstörténet kutató elmondta, hogy történészként a legfontosabb az írott forrásokra támaszkodni. Ugyanakkor ezek a források nincsenek megfelelően összegyűjtve, így ő ezt igyekszik pótolni kelettől nyugatig. Munkásságának legkiemelkedőbb eleme, hogy bemutatja a korábban ismeretlen, szkítákról és hunokról szóló keleti forrásokat, hiszen a nemzettudat meghatározó tényezőjének tartja az őstörténetet. A finnugor származási elmélettel nem ért egyet, ugyanis úgy tartja, hogy történelmi, régészeti források, valamint egyéb tudományágak eredményei nem támasztják alá még a nyelvrokonságot sem, szemben a magyar írott forrásokban és a történelmi hagyományban meghatározó hun-magyar folytonossággal.

 Vukics Ferenc, a Baranta Hagyományos Magyar Harcművészet létrehozója, a Baranta Szövetség elnöke a hagyomány folytonosságának jelentőségét emelte ki, mely nemzedékről nemzedékre száll. A rokonság keresésében fontosnak tartja a nyitottságot, és az egymás nézeteinek elfogadását. Fölvázolta a baranta szerepét a magyar hagyományok éltetésében. A legjelentősebbnek egy, a magyar hagyományokból létrejövő, Karácsony Sándor-i pedagógiai elveken működő magyar iskola létrehozását tartja, amin ő is fáradozik. Fontosnak tartaná továbbá, hogy létrejöjjön egy tudományos kerekasztal, az eltérő nézeteket valló kutatók között E cél megvalósulásában a Fenntartható fejlődés kabinet vezetősége kifejezte támogató szándékát.

Rebrus Bendegúz, a Budapesti Fidelitas alelnöke hozzászólásában kiemelte annak fontosságát, hogy a magyar őstörténet tudományos alapokon nyugvó helyreigazítása mihamarabb megtörténjen hazánkban.

Odor Máté munkacsoportvezető záró gondolatába kifejtette, hogy az Őstörténeti Estek célja nem pusztán múltunk bemutatása, hanem a múlt megismerésének segítségével a jövő építése. A magyar hagyomány nem egy múzeumi tárgy, hanem egy nemzedékről nemzedékre öröklődő és formálódó szerves egység, mely megmutatja, miként érdemes élni a Kárpát-Hazában. A mi dolgunk – fiataloknak – hogy ezt a hagyományt megismerjük, életben tartsuk, és tovább adjuk az utánunk jövő nemzedéknek, és így váljanak testben-szellemben-lélekben egészségesebb emberekké, és általa tudjanak megfelelni a globalizáció támasztotta kihívásoknak.

A Kabinet következő Fenntartható fejlődési estjét novemberben tartja, melynek vendége Szabó Zsolt államtitkár úr lesz.