Hírek
Helyettes Államtitkár Úr bemutatta a nemzetpolitikai szempontból releváns szerveket, ismertette azok rendszerbéli elhelyezkedését, kapcsolatukat egymással, és az általuk végzett feladatokat. Vázolta a nemzet jelenlegi helyzetét, hol, mennyi ember vallja magát magyarnak, magyar eredetűnek, közülük hányan beszélik a nyelvet, és milyen módon lehet őket visszaintegrálni kulturális közösségünkbe.

A diaszpórában élő fiatal nemzedékek magyarságtudatának erősítést például hétvégi iskolák támogatásával igyekszik elősegíteni az államtitkárság. Megtudhattuk, hogy évről évre növekszik a Kőrösi Csoma Sándor Program népszerűsége, melynek keretén belül fiatalok arra nyerhetnek ösztöndíjat, hogy a diaszpóra közösségi és kulturális életének megszervezését segítsék. Örömmel hallottuk, hogy a Határtalanul! program segítségével egyre több fiatal (2010 óta kb. 100.000) jut el külhonba, ami a magyar-magyar kapcsolatok hosszútávú megerősítését szolgálja. A 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program sikerén felbuzdulva, idén 2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve programot indított el az államtitkárság.

Ezek a programok mind a külhoni magyarság megerősödését, versenyképességének növelését segítik, amik a hosszútávú megmaradás biztos alapjait jelentik. Beszéltünk a kormányzat nemzetpolitikai szempontból egyik legnagyobb sikerének tekinthető intézkedéséről, a határon túli magyarok számára a magyar állampolgárság felvételi lehetőségének biztosításáról, majd kötetlen beszélgetés keretén belül mindenki feltehette a témához kapcsolódó kérdéseit. Ezúton is köszönjük Helyettes Államtitkár Úrnak, hogy elfogadta meghívásunkat, és bővítette nemzetpolitikával kapcsolatos ismereteinket!